Các phương thức nạp tiền được Dafabet chấp nhận là gì?

Dafabet chấp nhận Chuyển khoản Ngân hàng Địa phương và các phương thức thanh toán tự động.

Tùy thuộc vào loại tiền tệ và địa điểm của bạn. Để tham khảo các phương thức thanh toán hỗ trợ cho từng loại tiền tệ, vui lòng truy cập trang Phương Thức Thanh Toán.